Dagbehandeling

Dagbehandeling bij lichamelijke klachten

Als het thuis vanwege lichamelijke klachten wat minder gaat, kan dagbehandeling in het Herstelcentrum uitkomst bieden. In de meeste gevallen zorgt dagbehandeling voor verbetering, In ieder geval helpt het erger voorkomen. Bovendien heeft uw eventuele mantelzorger even tijd voor zichzelf. En is het een geruststellend idee dat u op de juiste plek verder wordt geholpen. 

Dagprogramma op maat 

U komt een aantal dagen in de week naar  ZZG Herstelcentrum. En volgt een dagprogramma dat op uw mogelijkheden, wensen en behoeften is afgestemd. Dit helpt u om zo zelfstandig mogelijk en veilig thuis te kunnen blijven wonen. 

Wat ga ik doen tijdens de dagbehandeling?

U kunt verschillende therapieën volgen. Zoals ergotherapie, waarbij u leert om dagelijkse handelingen en activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Als u wilt, mag u meedoen met ontspannende activiteiten. Natuurlijk zorgen we voor voldoende rustmomenten en structuur in uw dag.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over dagbehandeling in het Herstelcentrum? Dan kunt u contact opnemen met onze casemanager of verpleegkundig specialist dagbehandeling.

      024 – 301 71 06

   dagbehandeling.herstelcentrum@zzgzorggroep.nl

Een zorgindicatie is nodig

Voor dagbehandeling is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze vraagt u aan bij Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Meestal is uw huisarts, wijkverpleegkundige of specialist bij deze aanvraag betrokken en kan u helpen met de aanvraag.

Heeft u al een indicatie?

Dan kunt u contact opnemen met onze casemanager of verpleegkundig specialist dagbehandeling. Nadat u bent aangemeld, krijgt u thuis bezoek van onze casemanager. Samen bespreken we uw wensen en maken een behandelplan.