Vorige week kondigde de overheid in de persconferentie een aantal wijzigingen in de corona maatregelen aan. Wat fijn dat we op landelijk niveau weer een stap vooruit kunnen! Wat dit betekent voor ZZG medewerkers, cliënten en bezoekers vanaf 25 september 2021 vertellen we hieronder.

1,5 meter afstandWe adviseren dringend om nog steeds zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Mondneusmaskers in het Herstelcentrum en voor teams wijkverplegingOmdat medewerkers gedurende de dag in contact zijn met veel verschillende mensen, blijven medewerkers van het Herstelcentrum en de teams wijkverpleging een chirurgisch mondneusmasker dragen. Dit doen ze als ze werken binnen de 1,5 meter van een ander. Dat vragen we ook aan alle bezoekers van het Herstelcentrum.

Mondneusmaskers in de ZZG locatiesMedewerkers op ZZG locaties dragen preventief geen mondneusmasker meer binnen de 1,5 meter. Dit geldt ook voor bezoekers. Vind een medewerker of een bezoeker het prettig om wel een mondneusmasker te dragen, dan is er alle vrijheid om deze keuze te maken.

CoronatoegangsbewijsVoor een bezoek aan een van de ZZG locaties is geen coronatoegangsbewijs nodig. 

Basismaatregelen nog steeds erg belangrijkNog steeds blijft het opvolgen van de basismaatregelen belangrijk. Daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken:

  • Was/desinfecteer uw handen regelmatig.
  • Bewaar waar mogelijk 1,5 meter afstand van anderen. Besef dat dit nog steeds een veilige afstand is.
  • Bezoek aan ZZG locaties gebruikt ‘checklist bezoek’
  • Bezoek blijft thuis bij klachten en laat zich testen. 

Zorg voor elkaarWeet dat we nog even doorgaan met de maatregelen om cliënten, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen. Samen zorgen we zo voor een leefbare en een veilige omgeving.