De Gezondheidsraad adviseert een extra vaccinatie voor ouderen. Daarom krijgen de bewoners van de ZZG woonlocaties beschermd en beschut wonen en de patiënten van het ZZG Herstelcentrum een herhaalprik (2e boosterprik) tegen het coronavirus. Hieronder leest u hoe dit in zijn werkt gaat. 

Woont u in een van de ZZG woonlocaties beschermd wonen of verblijft u in het Herstelcentrum?

Een deskundig team van ZZG verzorgt ook dit keer weer de vaccinaties op alle locaties en in het Herstelcentrum. Op 24 en 25 maart 2022 voorzien ze iedereen (die de herhaalprik wil en in aanmerking komt) van de extra vaccinatie. Fijn dat we zo de cliënten extra kunnen beschermen tegen het coronavirus.

Woont u in een van de ZZG beschutte woonvormen?

U ontvangt van de GGD een uitnodiging voor de herhaalprik. U kunt zelf naar de GGD gaan, of wachten tot de GGD op uw locatie komt. Naar verwachting start de GGD begin april met de vaccinaties op uw woonlocatie. Hierover ontvangt u een brief.

Het nut van de herhaalprik

De werking van de boosterprik tegen ernstige ziekte door corona wordt minder na 3 maanden. Dat komt omdat het immuunsysteem van ouderen en kwetsbaren in het algemeen na vaccinatie minder afweerstoffen aanmaakt. Daarnaast daalt de bescherming bij ouderen sneller dan bij jongere mensen.
Deze afname van bescherming valt samen met de huidige besmettingsgolf en de recente versoepelingen van de coronamaatregelen. U krijgt daarom een 'herhaalprik' aangeboden om de werking van eerdere vaccinatie(s) te verhogen en om goed beschermd te blijven tegen het coronavirus.