HomeAndere dienstenTeam geriatrische behandeling & adviesPsychologie

Psycholoog Josine Schatorje met clientPsychologie

De psychologen die werkzaam zijn in het team geriatrische behandeling & advies zijn specialisten op het gebied van uw welzijn en welbevinden. Ze worden door de specialist ouderengeneeskunde ingezet om u te helpen bij diverse problemen. Zo kan de psycholoog helpen bij problemen ontstaan door psychische en lichamelijke ziekte of als gevolg van moeilijke omstandigheden. Ook kunnen ze worden ingezet om familie of mantelzorgers te ondersteunen. Daarbij streven ze altijd naar wetenschappelijke onderbouwingen van hun werk. Ze zijn dan ook allemaal aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Expertise

Onze psychologen hebben veel kennis en ervaring binnen de verpleeg- en verzorgingshuissector. Denk bijvoorbeeld aan kennis over verschillende vormen van dementie en informatieverwerking in de hersenen (problemen ten aanzien van geheugen, aandacht, denk- en reflectievermogen, oriëntatie, handelen, waarneming, ziekte-inzicht, taal, intelligentie). Ze denken ook graag mee over de gevolgen voor het dagelijks functioneren. Zo kan ondersteuning nodig zijn bij psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld angst- en persoonlijkheidsstoornissen) en stemmingsproblematiek. Indien gewenst blijft de gespreksinhoud uitsluitend tussen u en de psycholoog.
Daarnaast zijn de psychologen gespecialiseerd in de problemen die ontstaan in de omgeving van de cliënt. Zo geven ze adviezen aan familie of mantelzorgers of aan de medewerkers van de verzorging en verpleging.

Bereikbaarheid

U kunt een gesprek met een van onze psychologen aanvragen via uw huisarts of een specialist ouderengeneeskunde. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De psychologen zijn werkzaam in onze huizen en in de thuiszorg. Ze maken rechtstreeks afspraken met u over bezoek en behandeling.

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met onze psychologen?