HomeAndere dienstenTeam geriatrische behandeling & adviesMedische zorg

Specialist ouderengeneeskunde Sanne Wolf met clientMedische zorg

De specialisten ouderengeneeskunde van het team geriatrische behandeling & advies zoeken samen met u naar de juiste medische behandeling. Zo brengen ze uw zorgvragen en behandelbehoefte in kaart (diagnostiek), schatten ze in welke zorg, behandeling en begeleiding u mogelijk in de toekomst nodig heeft (prognostiek) en stellen ze een plan op om uw zorg-, behandel- en begeleidingsdoelen te realiseren. De specialisten werken als spil in een team van professionals zoals paramedici, psychologen, diëtisten en gespecialiseerde verpleging. Zo zorgen ze ervoor dat u de juiste zorg, behandeling en begeleiding op het juiste moment en op de juist plaats ontvangt.

Expertise

Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn gespecialiseerd in chronische zorg en behandeling bij lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang veroorzaakt door meerdere factoren tegelijkertijd. Speciale aandachtsvelden van de specialisten zijn beroerte (CVA), dementie, de ziekte van Parkinson, MS (Multipele sclerose), hartfalen, COPD (longlijden), botontkalking, gewrichtsslijtage, doorligwonden en suikerziekte (diabetes).

Bereikbaarheid

De specialisten ouderengeneeskunde zijn werkzaam in verpleeghuizen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en bij u thuis. Op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, zijn ze aanwezig van 8.30 uur tot 17.30 uur en kunnen ze worden ingeschakeld via uw huisarts. Voor noodgevallen is er 7 dagen per week, 24 uur per dag minimaal één specialist ouderengeneeskunde bereikbaar voor huisartsen en ziekenhuisspecialisten. Ze maken rechtstreeks afspraken met u over bezoek en behandeling.