HomeAndere dienstenTeam geriatrische behandeling & adviesFysiotherapie

IMG_20140203_123104 fysioFysiotherapie

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij het team geriatrische behandeling & advies zijn specialisten op het gebied van bewegen. Ze worden ingezet om u te helpen bij klachten aan spieren en gewrichten. Daarnaast werken ze actief aan het voorkomen van klachten door voorlichting, advies en begeleiding.

Behandeling

Onze fysiotherapeuten begeleiden u met klachten en vragen op het gebied van bewegen. De behandeling is gericht op een optimaal herstel. Eerst onderzoeken we de oorzaak van uw klacht. Vervolgens richten we ons samen op het opnieuw leren (en trainen) van bepaalde vaardigheden, zoals (trap)lopen en het in en uit bed stappen. Ook werken we samen aan uw lichamelijke conditie, we proberen deze op peil te houden of zelfs te verbeteren. Binnen uw mogelijkheden stellen we een oefenprogramma op, zodat u ook zelfstandig kunt werken aan uw herstel. In alle gevallen zoeken we een oplossing die bij u past.

Aanvraag

Een verwijzing van een arts of specialist is voor fysiotherapie niet per se nodig. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fysiotherapeuten van het team geriatrische behandeling & advies. Deze hebben de expertise om te beoordelen of het starten van een behandeling mogelijk is, of dat u toch beter eerst contact op kunt nemen met uw huisarts.

Kosten

Fysiotherapie wordt betaald uit de aanvullende zorgverzekering. De hoogte en het maximum van de vergoeding varieert per verzekering en polis. ZZG zorggroep heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Houd wel rekening met het betalen van eigen risico.

Bereikbaarheid

Voor meer informatie of contact met onze fysiotherapeuten neemt u contact op met onze Paramedische kennis- en behandelcentra. De fysiotherapeuten zijn werkzaam in verpleeghuizen, woonzorgcentra en bij u thuis. Indien ze u behandelen maken ze rechtstreeks afspraken met u over de behandeling.

Cursussen en behandeling

Zo lang mogelijk fit en vitaal blijven? Dat willen we allemaal. Vallen is daarbij een struikelblok, zeker als u bedenkt dat de kans op vallen vanaf 65-jarige leeftijd duidelijk toeneemt. Bij onderstaande cursussen en bijeenkomsten krijgen u en uw familieleden en mantelzorgers praktische tips van fysiotherapeuten om vallen te voorkomen. Voorkomen is tenslotte niet voor niets beter dan genezen!

Algemene leveringsvoorwaarden

Bent u geïnteresseerd in de algemene leveringsvoorwaarden? Bekijk dan de algemen voorwaarden en de Module eerstelijnsverblijf (voor fysiotherapie).

De fysiotherapeuten van ZZG zorggroep zijn aangesloten bij beroepsvereniging De Fysiotherapeut.

logo-fysionet-home