HomeAndere dienstenTeam geriatrische behandeling & adviesErgotherapie

Ergotherapeut Geert Glas met clientErgotherapie

Heeft u moeite met gewone dagelijkse activiteiten door een ziekte, ongeval, handicap of andere beperking? De ergotherapeuten helpen u bij dagelijkse handelingen. Zoals wassen, aan- en uitkleden, eten en drinken, in en uit bed komen, verplaatsen binnen- en buitenshuis, telefoneren, werk, schoolbezoek en hobby’s.

Behandeling

Door een vraaggesprek en/of observatie brengt de ergotherapeut in kaart waarom bepaalde alledaagse handelingen moeilijk zijn of niet lukken en stelt dan samen met de u en/of uw mantelzorger doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Ook begeleidt de ergotherapeut u bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen. Door ons netwerk is er vaak een mogelijkheid om voorzieningen eerst te lenen en uit te proberen, voordat deze aangevraagd of aangeschaft worden. Vervolgens leert de ergotherapeut u om te gaan met uw beperkingen, met de voorziening of het hulpmiddel. De ergotherapeut adviseert ook bij het inrichten van de woon-, werk- en/of leefomgeving ter bevordering van de zelfstandigheid of ter voorkoming van vallen. Daarnaast geeft de ergotherapeut advies en instructie aan de (professionele-/mantel-)zorg, waardoor het zelfstandig functioneren wordt bevorderd. Behandeling en advisering vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats.

Aanvraag

Een verwijzing van een arts of specialist is voor ergotherapie niet per se nodig. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de ergotherapeuten van ZZG zorggroep. Deze kunnen zelf beoordelen of behandelen mogelijk is, of dat u toch beter eerst even contact op kunt nemen met uw huisarts.

Kosten

Ergotherapie wordt betaald uit het basispakket van uw zorgverzekering. U hebt recht op minimaal tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar heeft u extra mogelijkheden in uw eventuele aanvullende verzekering. Houd rekening met het betalen van eigen risico.

Bereikbaarheid

Voor meer informatie of contact met onze ergotherapeuten neemt u contact op met onze Paramedische kennis- en behandelcentra. De ergotherapeuten zijn werkzaam in verpleeghuizen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en bij u thuis. Indien ze u behandelen maken ze rechtstreeks afspraken met u over bezoek en behandeling.

Algemene leveringsvoorwaarden

Bent u geïnteresseerd in de algemene leveringsvoorwaarden? Bekijk dan de algemene voorwaarden en de Module eerstelijnsverblijf  (voor ergotherapie).

De ergotherapeuten van ZZG zorggroep zijn aangesloten bij beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.