HomeAndere dienstenTeam geriatrische behandeling & advies

Team geriatrische behandeling & advies

Het team geriatrische behandeling & advies biedt mensen met één of meer chronische ziekten professionele hulp. Het team bestaat uit de volgende behandelaars:

We behandelen en begeleiden zowel bij u thuis als op een locatie voor beschermd wonen. Veel van onze cliënten zijn ouderen, maar ook jongeren met één of meer chronisch ziekten kunnen bij ons terecht.

Door te werken volgens de nieuwste inzichten en de verbinding te leggen tussen de juiste specialismen, garanderen wij een optimale behandeling. Tijdens de behandeling richten we ons niet op wat u niet kan, maar juist op wat u wel kan. En daarbij speelt preventie, ofwel het voorkomen van bijkomende gezondheidsproblemen, een belangrijke rol.

De behandelaars van ZZG zorggroep werken nauw met elkaar samen vanuit zogenoemde centra voor geriatrische behandeling & advies.

Team geriatrische behandeling & advies is onder andere gespecialiseerd in:

  • Beroerte (CVA)
  • Herstel na orthopedische operaties
  • Hart- en vaatziekten
  • COPD
  • Dementie
  • Parkinson
  • Suikerziekte (diabetes)
  • MS (Multipele sclerose)
  • Specifieke ouderdomsproblemen