HomeAndere dienstenCursussen en bijeenkomstenVoel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining

Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining

In de ‘Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining’ is er naast aandacht voor alle facetten van het stoppen met roken, aandacht voor positieve leefstijlverandering. Het is een groepstraining en iedere deelnemer krijgt een ‘maatje’ uit de groep, waardoor extra steun gegeven en gekregen kan worden.

We werken met een werkboek, oefeningen die in de training worden gemaakt, opdrachten die u individueel of met uw ‘maatje’ doet en verder bevat het achtergrondinformatie over roken, stoppen met roken, nicotinevervangers en leefstijl.

We gebruiken in deze training diverse werkvormen, zoals bijvoorbeeld visualisaties, ontspanningsoefeningen, muziek en ankers leggen, waarbij niet alleen het cognitieve niveau aangesproken wordt. De trainingen zijn ontwikkeld op basis van ervaring in het begeleiden van groepen bij het stoppen met roken en is de opvolger van de “Pak je Kans” van Stivoro.

De groepstraining ‘Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining’ bestaat uit gedragsmatige ondersteuning in combinatie met medicatie of nicotine vervangende middel (bewezen effectief).

In 10 weken zijn er 7 bijeenkomsten.

Geplande cursussen

Bij voldoende aanmeldingen starten we  24 september 2018 om 19:30 uur in Malden. De overige cursusdata zijn: 8, 15 en 22 oktober; 5 en 19 november; 10 december, steeds om 19.30 uur. Evaluatie eind december 2018.

Locatie
Gezondheidscentrum De Kroonsteen
Kloosterhof 1, 6581 BT Malden.

Voor meer informatie over de geplande cursus kunt u contact opnemen met onze Zorgcentrale, telefoonnummer: 024 – 366 57 77.

Kosten

De kosten van de training bedragen € 300,- (exclusief eventuele medicatie of nicotine vervangende middelen). Het al dan niet inhouden van het eigen risico is afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent.

Neem voor aanmelding van de cursus contact op met uw zorgverzekeraar over mogelijke vergoeding van de training. We raden u aan dan minstens na te vragen:

  1. Worden de kosten van de training vergoed? Zo ja; onder welke voorwaarden?
  2. Is voor vergoeding van de training een verwijzing van de huisarts nodig? Zo ja; dan raden we u aan de verwijzing te regelen.

Aanmelden of meer informatie

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Zorgcentrale,  telefoonnummer: 024- 366 57 77.